24-11-2016 thumbnail

Renovatie en verbouwing gemeentehuis

SGP stemt in met renovatie en verbouwing gemeentehuis

Terugblik Lees verder >
22-11-2016 thumbnail

CPO Johan Friso

Voorstel CPO-project inbreidingslocatie Veluwelaan locatie Johan Friso aangenomen ondanks tegenstem CDA en Oldebroek Lijst 7

Terugblik Lees verder >
16-11-2016 thumbnail

Begroting 2017

Donderdag 10 november j.l. heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2017 besproken.

Terugblik Lees verder >
22-08-2016 thumbnail

Verzelfstandiging zwembad ‘de Veldkamp’ gaat door

Lees verder >
11-07-2016 thumbnail

SGP stelt schriftelijke vragen n.a.v. vergunningverlening

De SGP-fractie van de gemeente Oldebroek heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college betreffende een vergunning verlening aan Luchtsport Centrum Overijssel.

Lees verder >
Meer nieuws