4 februari 2017

Afronding boekenonderzoek Belastingdienst

 

In de raadsvergadering van jl. 26 januari is er gesproken over de afronding van het boekenonderzoek van de Belastingdienst. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de gemeente Oldebroek nog een naheffing kan verwachten en dat is pijnlijk om te constateren. Dit onderwerp stond tijdens de vergadering voor de vierde keer op de agenda van een openbaar debat. Over dit onderwerp was dan ook al veel gezegd.

Nadat het boekenonderzoek en de onderhandelingen met de Belastingdienst waren afgerond is de raad uitvoerig geïnformeerd door een deskundige. Naar aanleiding hiervan zijn er door de SGP vragen gesteld in de commissie Financiën & Bedrijfsvoering. Uit de beantwoording van deze vragen is voor de SGP gebleken dat het college de verbeterpunten heeft opgepakt en zei het college toe ons op de hoogte te houden van de realisering daarvan.

Als SGP vinden we dat je van het verleden moet leren. Daarom gaan we ervan uit dat het college met de verbeteringen voortvarend aan de slag gaat en zullen de realisatie hiervan nauwlettend volgen.

Namens de fractie SGP-Oldebroek,

Rik van de Beek