28 maart 2014

Afscheid en beëdiging SGP raadsleden

Afgelopen dinsdag 25 maart namen 11 raadsleden afscheid. Voor de SGP waren dit Aad Cornet en Henk Korenberg.

Aad Cornet is in 2012 Jan Huisman opgevolgd. Met de 4 jaren erbij die Aad Cornet al eerder lid van de gemeenteraad was, heeft Aad Cornet 6 jaar raadslid op zijn naam. Ook is hij lid geweest van de cie. Bestuur en Veiligheid, de cie. Middelen, de cie. Ruimte en Grond, en de cie. Samenleving. Burgemeester A. Hoogendoorn typeerde Aad Cornet als “iemand waarbij geen misverstanden bestaan over zijn denkbeelden”, en dankte Aad Cornet voor zijn bijdrage in de gemeenteraad.

 

Henk Korenberg is in 1998 lid van de raad geworden en heeft na 16 jaar raadlidmaatschap nu ook afscheid genomen. Burgemeester A. Hoogendoorn gaf in zijn dankwoord aan dat Henk Korenberg nog het monistische stelsel in de gemeentepolitiek heeft meegemaakt en de verandering in 2002 naar het dualistische stelsel. Henk Korenberg is de eerste 3 periodes raadslid geweest in de rol van de oppositie en de laatste 4 jaar in de rol van de coalitie. In deze laatste periode heeft Henk Korenberg ook nog geruime tijd het fractievoorzitterschap waargenomen.  Door de lange staat van dienst is hij ook het langstzittende raadslid geworden, oftewel nestor van de raad. Vanwege deze lange staat van dienst heeft Henk Korenberg tijdens dit afscheid ook de Koninklijke Onderscheiding van Lid in de Orde van Oranje-Nassau mogen ontvangen.

 

In het dankwoord van fractievoorzitter Peter van Duijn gaf deze aan; “dat het niet uniek was dat een fractievoorzitter iets mag toevoegen aan het afscheid van twee raadsleden die eerder dan hijzelf in de gemeenteraad zitting hebben genomen, maar het is ook niet vanzelfsprekend dat, opgeteld 28 jaar politieke ervaring, verdeeld over 22 jaar raadlidmaatschap en 6 jaar burgerraadlidmaatschap, de fractie van de SGP verlaat. Het zegt veel over de trouw en de inzet voor de SGP en haar idealen, die deze twee mannen hebben laten zien.”

Afgelopen donderdag 27 maart werden onder ruime belangstelling de gekozen en benoemde raadsleden beëdigd, voor de SGP waren dit Erik Doornwaard (fractievoorzitter), Gerrit Evink, Peter van Duijn en Alfred van Loo. Uit alle 4 monden klonk de eed; “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”. Hiermee heeft de SGP opnieuw 4 mensen uit haar midden mogen leveren die een politiek ambt in onze burgerlijke gemeente zijn gaan bekleden. Of zoals burgemeester de raadsleden het ook toevoegde; “volksvertegenwoordiger voor een kleine 23.000 mensen van de gemeente”.