2 juli 2015

Afscheid P. van Duijn en beëdiging H. Korenberg

Donderdagavond 2 juli nam dhr. P(eter) van Duijn, na 12 jaren gemeentepolitiek, afscheid van de gemeenteraad. Een moeilijke beslissing voor deze raspoliticus die we als SGP fractie node zullen missen.  Aldus de fractievoorzitter die hem namens de SGP toesprak! Uit handen van burgemeester A. Hoogendoorn ontving hij de Koninklijke Onderscheiding van Lid in de Orde van Oranje Nassau.

We danken dhr. Van Duijn voor zijn inzet namens de SGP voor de Oldebroeker samenleving, en niet minder ook zijn inzet voor de SGP kiesvereniging, nu afdeling, van de gemeente Oldebroek en wensen hem en zijn gezin Gods zegen. 


Zijn plaats werd ingenomen door een bekende in de gemeenteraad en wel dhr. H(enk) Korenberg. Na 'even' weggeweest te zijn geweest werd hij deze zelfde avond geïnstalleerd als raadslid namens de SGP.

We wensen ook dhr. Korenberg van harte Gods zegen bij het raadswerk. Dat het bij al het raadswerk mag gaan om de doorwerking van Gods Woord in de samenleving. Dat alleen kan zijn tot heil en welzijn van een ieder mens.

 

Fractie SGP