8 mei 2015

Afscheid Peter van Duijn

Aan alles komt een eind. Voor mij is dat het werk als  raadslid van de gemeente Oldebroek voor de SGP. Ik begon in 2003 als invaller. Nu  stap ik op als uitvaller. Toen ik begon, wilde ik niet er in, nu wil ik er niet uit. Het geeft mij het gevoel dat je de anderen met het werk  achter laat en zelf de benen neemt. U begrijpt hopelijk dat de uiteindelijke keuze om niet door te gaan als raadslid niet een kwestie is van een dag of een week nadenken. Het is een proces om vrede te vinden met een onvermijdelijke beslissing. 

Die vrede heb ik in 2003 kunnen vinden door de kracht te ervaren die God mij gaf in situaties waar ik niet door kon. Die vrede heb ik nu ook alleen gevonden door te ervaren dat dit de weg is die God met mij gaat. Daar is een worsteling met lichamelijke problemen vanaf 2009 aan vooraf gegaan. Het heeft mij doen inzien, dat het niet om Peter van Duijn gaat, maar om de doorwerking  van Gods Woord in de Oldebroekse samenleving. Dat is gelukkig niet afhankelijk van een mens.  

Het is me wel eens voor de voeten geworpen, dat we, als SGP,  de Taliban van Nederland zijn. Ik heb altijd tekort woorden gehad om de onzin van zo’n opmerking aan te tonen. Ik hoop dat iedere inwoner van Oldebroek  ziet waar de SGP voor wil staan: Transparant beslissingen nemen voor de hele samenleving, met de Bijbel als kompas. Dat valt niet mee. Het hanteren van de Bijbel als norm voor beslissingen  is moeilijk uit te leggen aan  mensen die kiezen voor zelfbeschikking. Aan de andere kant is het sluiten van politieke compromissen een zaak die spanningen kan oproepen met eigen achterban. U mag gerust weten, dat dit dilemma mij soms onrustige nachten heeft bezorgd. 

Dankbaarheid blijft over.  Christus bouwt Zijn koninkrijk. Als Hij mijn werk in Oldebroek daarvoor heeft willen gebruiken is al het andere voor mij bijzaak. Een trouwe achterban te hebben is geweldig, waar ik, naast God, onze kiezers voor bedank.  Een gezonde samenwerking in de gemeenteraad is belangrijk voor het welzijn van de burger. Laat de politieke toekomst in Oldebroek na alle onrust saai worden. Daar wordt niemand minder van!

Met vriendelijke groet,

SGP-er b.d. Peter van Duijn