3 juni 2014

Afscheid wethouder de Muijnck

In de raadsvergadering van 27 mei 2014 is er door de raad in het openbaar afscheid genomen van wethouder de Muijnck.

De SGP fractie is de heer de Muijnck dankbaar dat hij voor de periode van twee jaar het wethouderschap voor de SGP heeft ingevuld in de gemeente Oldebroek. De inspanningen die hij geleverd heeft voor de gemeente Oldebroek bv. op het gebied van onderwijs en wonen worden gewaardeerd. Ook bedanken wij hem voor zijn werk dat hij voor de SGP binnen en buiten de gemeente heeft gedaan. De moeilijkheden zijn hem niet bespaard gebleven in de achterliggende periode in het bijzonder in de periode van zijn ziekte vanaf september 2013 tot heden. Namens de SGP zeggen wij hem dank voor zijn inzet en betrokkenheid bij het bestuur van de gemeente Oldebroek. Wij wensen hem en zijn gezin Gods zegen toe in hun verdere levensweg.

namens bestuur en fractie SGP