8 oktober 2015

Afzien van AZC Wezep getuigt van realiteitszin

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek zijn gezamenlijk met het COA tot de conclusie gekomen vanwege financieel-economische redenen om De Heidehoek niet te gebruiken als opvanglocatie voor asielzoekers.

Het vraagstuk lag al langere tijd op tafel bij het college. Begin september ontving de gemeente Oldebroek een verzoek van het COA een asielzoekerscentrum te mogen vestigen in Wezep. Vanuit de positieve grondhouding ten aanzien van het vluchtelingenprobleem heeft het college besloten om mogelijkheden te onderzoeken en met bewoners in gesprek te gaan zonder eerst een definitief standpunt in te nemen.

Na de twee bewonersbijeenkomsten waarbij de gemoederen hoog opliepen heeft het college besloten om een verdere verkenning van de draagkracht in Wezep voor een AZC te onderzoeken. Het college concludeert dat er maximaal driehonderd vluchtelingen kunnen worden opgevangen op De Heidehoek met maximale voorzieningen. Dit is financieel-economisch niet haalbaar voor COA.

Als fractie van de SGP hebben we de gekozen procedure van het college gerespecteerd. Dat is ook de reden dat we geen standpunt hebben ingenomen. Wij waren in afwachting van het onderzoek van het college. We zijn van mening dat deze complexe discussie alleen op feitelijke informatie gevoerd kan worden.

De SGP fractie staat achter de positieve grondhouding van het college ten aanzien van het vluchtelingen probleem. Dat de inwoners eerst de mogelijkheid hebben gekregen hun inbreng te geven voordat de politiek een besluit zou nemen waarderen wij positief. Als fractie hebben we meegeluisterd naar de inbreng van de inwoners. De manier waarop sommigen hun meningen hebben gegeven, geeft duidelijk aan dat respect en tolerantie soms ver te zoeken zijn. Dat geeft ons als SGP fractie zorgen.

Het besluit om af te zien van het AZC als uitkomst van het onderzoek, getuigt van realiteitszin. Het geeft aan dat de signalen betreffende de draagkracht serieus zijn genomen. Draagkracht van de kern Wezep voor het opvangen van vluchtelingen moet in balans zijn met de draaglast. Als dat niet het geval is, is maar 1 besluit de juiste.

Fractie SGP Oldebroek