4 december 2014

Alcoholpreventie gewenst!!

De Drank- en Horecawet verplicht gemeenten om een alcoholpreventieplan te hebben. Het opgestelde plan bevat de volgende beleidsdoelen:

1. Verminderen van alcoholgebruik onder jongeren

2. Alcohol gerelateerde verstoringen van de openbare orde aanpakken

3. Informeren en bewustwording vergroten

4. Effectieve en efficiënte inzet van toezicht en handhaving en tegengaan van oneerlijke concurrentie.

Vanuit de gedachte “Oldebroek voor Mekaar” is de gemeente in gesprek met verenigingen en dorpshuizen, daar waar alcohol geschonken wordt. Zij die de alcohol uitdelen krijgen aparte cursussen aangeboden, om met beleid alcohol uit te delen. Ook met voorgangers van diverse kerkelijke gemeenten is gesproken over de preventie. Jongeren krijgen voorlichting op scholen en bij verenigingen.  

Periodiek wordt er een nalevingsonderzoek (mystery guest) gehouden bij verschillende verkooppunten van alcoholische dranken in de gemeente. Een dergelijk onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd. Dit onderzoek is niet bedoeld als handhavingsmiddel om boetes te kunnen uitdelen, maar het gaat erom te kijken in hoeverre het opgestelde beleid in de praktijk wordt nageleefd. Naar aanleiding van de bevindingen uit deze onderzoeken wordt het gesprek aangegaan met de ondernemers en paracommerciële instellingen.

Maar de echte  preventie begint thuis bij ons als ouders. De SGP fractie wil dan ook iedereen oproepen om hun steentje bij te dragen, en zeker vanuit onze Bijbelse visie is het onze opdracht om met mate om te gaan met alcohol, en onze kinderen hiervan bewust te maken.

Namens de SGP fractie

Gerrit Evink