2 september 2015

Bedrijvenpark H2O BV / afrit A28 / bestemmingsplan

gezamenlijk persbericht gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek;

Bedrijvenpark H2O BV kan verder met afrit A28 en bestemmingsplan

Onderhandelingen over bedrijfsverplaatsingen gaande

Dinsdag 1 september zijn de drie colleges van Hattem, Heerde en Oldebroek tot een overeenstemming gekomen over de verdere ontwikkelingen van het Bedrijvenpark H2O BV. De BV is een gezamenlijk ontwikkelingsmaatschappij van deze gemeenten bij de kruising van de A28 en de A50. In 2013 is onder de noemer van het Vernieuwd Perspectief een nieuwe richting ingeslagen. De BV richt zich niet langer alleen op bedrijfsverplaatsing binnen de gemeenten maar richt zich nu bovenregionaal op de sector logistiek en transport. Daarvoor is nodig dat er een nieuw bestemmingsplan komt en ook een rechtstreekse ontsluiting op de A28. Met dit principeakkoord maken de gemeenten flinke stappen voorwaarts in de realisatie van het Vernieuwd Perspectief en wordt het bedrijventerrein aantrekkelijker gemaakt voor de vestiging van nieuwe bedrijven in deze sector. Ondertussen onderhandelt de BV volop verder met een aantal bedrijven uit de drie gemeenten over bedrijfsverplaatsing. Na goedkeuring van de gemeenteraden kan de BV verder om de gezamenlijke ambities waar te maken.

Bestemmingsplan

Met het principeakkoord maken gemeenten een duidelijke keuze hoe om te gaan met de tegenstrijdige belangen. Het tegenstrijdige belang bestond uit aan de ene kant de zorg voor de leefbaarheid voor de inwoners van Hattemerbroek (gemeente Oldebroek) en aan de andere kant de bedrijfseconomische belangen van de BV om zoveel mogelijk bedrijven te kunnen aantrekken. Die zorg voor de leefbaarheid heeft mogelijk een negatief effect voor de grondexploitatie van de BV. Dit betekent namelijk dat de BV beperkt wordt in de verkoopmogelijkheden. Gemeenten zijn nu in het principeakkoord overeen gekomen dat de gemeente Oldebroek circa 3,3 hectare van het bedrijvenpark zal aankopen. Het betreft hier de grond die dicht tegen de kern Hattemerbroek is gelegen. Op deze grond blijft de huidige – beperktere – bedrijfsbestemming van kracht. Hierdoor kan tegemoet gekomen worden aan de eisen rond de leefbaarheid van de kern Hattemerbroek. In totaal heeft het bedrijventerrein circa 50 hectare.

Nieuwe afrit A28

Voor de nieuwe afrit van de A28 direct aan het bedrijventerrein is ongeveer € 16 miljoen nodig. Omdat de BV en de Provincie Gelderland elk € 5 miljoen bijdragen is er nog € 6 miljoen nodig. Er wordt onderzoek gedaan naar medefinanciering door andere partijen. Tegelijkertijd willen de drie gemeenten de voortgang bevorderen. Daarom is er ook een principeakkoord gesloten over de (voor)financiering van de resterende € 6 miljoen. De drie colleges van B&W willen het tekort in de projectbegroting van de afrit voor 50% in de BV financieren en voor 50% uit de gemeentelijke middelen (elk voor 1/3).

Bedrijfsverplaatsingen

In oktober 2013 hebben de drie colleges besloten onder voorwaarden mee te werken aan bedrijfsverplaatsingen. Er zijn naast de vastgestelde uitvoeringsovereenkomst (UOK) met het bedrijf Van Werven nog drie verschillende bedrijven in beeld om bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken. Het betreft Brimos en Consmema uit Hattem en Euroma uit Heerde. De onderhandelingen met deze bedrijven gaan volop door in de hoop dat binnenkort duidelijkheid kan ontstaan of ook met deze bedrijven een uitvoeringsovereenkomst kan worden gesloten ten behoeve van bedrijfsverplaatsing.

Vervolg

De gemeenten werken het principeakkoord verder uit. Daarna leggen de drie colleges het ter goedkeuring voor aan hun gemeenteraden en kunnen de bestemmingsplannen in procedure worden gebracht.