18 november 2015

Beheerplannen doorgelicht

Als SGP hebben we in ons verkiezingsprogramma 2014-2018 staan dat de SGP staat voor transparant, verantwoord besteden. Daarbij zijn wij van mening dat reserves opbouwen geen doel op zich is voor een gemeente.

Voor het beheer en onderhoud van bijvoorbeeld de openbare ruimte zijn beheerplannen opgesteld. In de bestuursovereenkomst is afgesproken dat de beheerplannen grondig geactualiseerd worden in de periode 2014 en 2015.

Tijdens de commissie vergadering van 28 oktober heeft de commissie gesproken over de beleidsplannen openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen en over de beheerplannen openbare ruimte en het financieel perspectief. Dit is door de raad in de raadsvergadering van 12 november besloten.

De actualisatie van de beheerplannen levert eenmalig € 2.762.000,- op en structureel € 252.000,-. Dit komt onder andere door investeringen af te schrijven in plaats van voor investeringen te sparen. Door te sparen voor investeringen ontstaan er grote reserves. In het verleden is deze spaarmethodiek gebruikt.  Al eerder heeft de SGP bij het beheerplan riolering ook de keuze gemaakt voor het afschrijven van investeringen. Zoals nu blijkt een keuze die ook positieve financiële gevolgen heeft voor de andere beheerplannen. Wel blijft een goede monitoring belangrijk.

De bedoeling is dat de overige beheerplannen volgend jaar besproken worden.

Namens de SGP-fractie,
Erik Doornwaard