17 december 2021

Benoeming commissieraadslid tot raadslid Gerard Vlieger

Als bestuur en fractie  zijn we dankbaar dat jongstleden donderdag 16 december 2021 de heer G. Vlieger is beëdigd als raadslid voor de SGP Oldebroek. We hopen als bestuur en fractie op een goede samenwerking voor de komende periode.  We wensen hem Gods onmisbare zegen toe in zijn raadswerk.

Benoeming commissieraadslid tot raadslid G. Vlieger