29 april 2022

Benoeming raadscommissieleden

Als bestuur en fractie zijn we dankbaar dat jongstleden donderdag 29 april 2022 de heer E. Draaijer en de heer B. van Putten zijn beëdigd als raadscommissielid voor de SGP Oldebroek. We hopen als bestuur en fractie op een goede samenwerking voor de komende periode.  We wensen hen Gods onmisbare zegen toe in hun raadscommissiewerk.