29 december 2022

Beschikbaar stellen van aanvullend krediet voor het Meidoornplein

In de raadsvergadering van 15 december heeft de raad het besluit genomen om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het Meidoornplein. Zoals bekend ondergaat het Meidoornplein een metamorfose zodat we straks over een mooi en kwalitatief goed Meidoornplein beschikken. Een goede investering in de kern Wezep. In 2019 hebben we voor dit plan al een fors bedrag van 2 miljoen beschikbaar gesteld waarvan voor de openbare ruime bijna 1,7 miljoen.

Echter tussen 2019 en nu is de wereld erg veranderd en daarom was het ook te verwachten dat de destijds opgestelde begroting naar de tijd van nu niet voldoende zou zijn. Door de hoge inflatie en energiecrisis zijn de kosten voor inwoners maar ook voor ons als gemeente fors gestegen.

Als SGP begrijpen wij dit, al hebben wij ook het gevoel dat we dergelijke zaken graag zouden voorkomen, alleen de problematieken die er nu ontstaan zijn sinds de oorlog in Oekraïne heeft niemand kunnen zien aankomen en laten zich moeilijk plannen.

De SGP vind het jammer dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de subsidieaanvraag voor Steengoed benutten. Bij het verstrekken van het krediet in 2019 is er door de toenmalige portefeuillehouder deze subsidie als heel kansrijk omschreven terwijl dit in de praktijk niet zo was, dit betekent dat we nu in plaats van een tegenvaller van € 500.000,- een €1.000.000,- extra nodig hebben. Ook valt het de SGP zwaar dat er geen gesprekken met ondernemers zijn gevoerd om bij te dragen in de lasten voor de ontwikkelingen op het Meidoornplein. Zij ervaren straks wel de voordelen terwijl zij geen bijdrage in de kosten hebben geleverd. We hadden als SGP graag gezien dat de toenmalige portefeuillehouder bij het constateren van deze feiten dit aan ons als raad had gemeld.

Richting het college hebben we nog aangeven om in het vervolg bij vergelijkbare voorstellen waar om aanvullende kredieten wordt gevraagd een uitgebreidere toelichting te geven over het ontstaan van de overschrijdingen dit bespaard een hoop onrust en onduidelijkheid. Daarbij is het richting onze inwoners ook belangrijk om het eerlijke verhaal te vertellen en dat de raad niet zomaar een gat van 1 miljoen euro in de begroting slaat. De kapitaallasten die deze investering vraagt betreffen € 16.000 per jaar en kunnen ruim worden betaald uit de jaarlijkse tegemoetkoming van € 500.000 per jaar voor de jaren 2023-2026, die bij de septembercirculaire door het rijk zijn toegekend voor loon en prijsontwikkelingen. Dus het financieel wanbeleid waar sommige partijen het steeds over hebben is wat SGP betreft totaal niet aan de orde. Er wordt een verkeerde voorstelling van zaken gegeven.

Alles overziend is het voor de SGP verklaarbaar dat er extra krediet nodig is om de werkzaamheden aan het Meidoornplein uit te voeren en hier zijn ook de financiële middelen voor beschikbaar en de SGP is dan ook akkoord gaan met het beschikbaar stellen van het krediet