17 maart 2016

Bezoek Statenfractie 8 maart jl.

Afgelopen dinsdag 8 maart hebben wij (fractie, bestuur en wethouder H. Westerbroek) bezoek gehad van de Statenfractie SGP Gelderland.

We hebben een werkbezoek afgelegd bij van Werven. Door de heren Ton van der Giesen en Jan van Werven zijn we bijgepraat over de ontwikkelingen bij van Werven.  Wat de rode draad van het gesprek was, is de arbeidsmoraal die er heerst binnen het bedrijf. Dit heeft het bedrijf geen windeieren gelegd met name tijdens de achterliggende crisisjaren, van Werven is zelfs doorgegroeid tijdens de crisisjaren, in tegenstelling tot veel anderen die de crisis niet hebben overleeft.

Vervolgens is de Statenfractie bijgepraat op het gemeentehuis door onze burgermeester mr. A. Hoogendoorn. Onder anderen werden de fractieleden geïnformeerd over de stand van zaken t.a.v. H2O en NEO, met andere woorden over hoe verder samenwerkingsvormen aan te gaan.

’s Avonds hebben we in de “Pineta” in Nunspeet onder het genot van een stamppottenbuffet samen met de diverse SGP  fracties en wethouders doorgesproken over de thema’s ”Sterk Bestuur”,  “gemeentelijke Herindeling” en “huisvestingsproblematiek in verband met de toestroom van vluchtelingen”.

Het was zeer nuttig om de Statenfractie ook in dit verband te ontmoeten. Zo hebben we de gemeente Oldebroek weer extra onder de aandacht kunnen brengen.

Namens de SGP fractie,

Gerrit Evink