4 oktober 2014

Boerderijmuseum houdt onzekere toekomst!

De Oldebroekse gemeenteraad heeft in haar vergadering van 2 oktober jl. aan het Boerderijmuseum subsidie voor de komende jaren verleend. Waar het college na 2 jaar wilde stoppen met het verlenen van subsidie, is door de meerderheid van de raad incl. de SGP gekozen voor een constructie die kans geeft op meerdere jaren financiële steun. Het amendement dat hiervoor nodig was, bleek door meerdere partijen op meer dan één manier te worden uitgelegd, zo bleek tijdens het debat. 

De SGP wilde overigens doorgaan met structurele subsidie aan het boerderijmuseum, maar zag zich hierin alleen staan. Naar de mening van de fractie is het volledig stoppen van de gemeentelijke geldstroom het begin van het eind voor het prachtige museum aan de Bovenstraatweg. Dat bleek ook uit het onderzoek naar de levensvatbaarheid van het museum en werd bevestigd door de adviseur van de Gelderse musea. 

De 2e keus zou het voorstel van het college kunnen worden, aangevuld met het amendement van o.a. ABO, die de gemeente verplichtte tot het betalen van de rente over de lening van de Stichting tot behoud van het monument Bovenstraat 10 (eigenaar van de grond en de gebouwen) tot en met 2026. 

In het debat begon de verwarring toe te slaan toen er een ander amendement werd ingediend om het bestuur van het museum op korte termijn in actie te krijgen. Met dwang zou het museumbestuur een toekomstplan met een financieel sluitende aanpak, uiteraard zonder subsidie, moeten ontwikkelen. Na succesvol resultaat zou de gemeente de subsidiekraan langer open laten staan, zij het met minder volume. Deze dwang stond onze fractie niet aan. De kans dat dit zou slagen leek ons ook klein. En wat dan?

Uiteindelijk kwam er een verzachting in de tekst van het amendement. Het bestuur moet streven naar een toekomstplan zonder gemeentelijke subsidie. We zullen de resultaten hiervan in 2015 terugzien in de raad. Met die tekst kon de SGP leven en ging zij overstag. Er blijft voor het museum meer kans dat zij behouden blijft voor onze gemeente, nu en in de toekomst!

Fraai resultaat? Om meer dan één reden niet! Maar o.i. het beste van het slechtste!

Namens de SGP-fractie,

Peter van Duijn