14 november 2015

Brede steun voor het Boerderijmuseum

Tijdens de raadsvergadering van 12 november 2015 heeft een meerderheid van de raad ingestemd met een structurele subsidie voor het Boerderijmuseum van €  19.000,-. De politiek van Oldebroek heeft besloten om het culturele erfgoed van de gemeente Oldebroek te willen behouden voor de toekomstige generaties.

Hoewel het in eerste instantie nog leek dat het Boerderijmuseum het helemaal zonder gemeentelijke subsidie moest doen is er toch anders besloten. De structurele subsidie van € 13.000,- euro zoals in het collegevoorstel stond was een positieve stap maar voor de SGP niet groot genoeg. Wel geeft het college van Oldebroek daarmee aan dat het Boerderijmuseum van belang is voor de gemeente Oldebroek.

Met € 13.000,- euro subsidie blijft het Boerderijmuseum wel gaten vullen, maar financiële tekorten houden. Daarnaast is de financiële onderbouwing hoe het Boerderijmuseum de dan nog bestaande en komende tekorten met een subsidie van €  13.000,- kan opvullen niet aanwezig. Op initiatief van de SGP is in de raadsvergadering een voorstel ingediend om het bedrag te verhogen naar € 19.000,-. Daarmee is er meer zekerheid over het voortbestaan van het Boerderijmuseum.

Tijdens de vergadering werd door de ChristenUnie voorgesteld om de subsidie na  4 jaar te evalueren. Voor de SGP is het niet nodig om dan weer de hele discussie over te doen. Op basis van de financiële situatie van het Boerderijmuseum die nu bekend is, blijkt een structurele subsidie van € 19.000,- noodzakelijk.

De SGP fractie is dankbaar dat dit cultureel erfgoed en deze grote toeristische parel van de gemeente Oldebroek krijgt wat het verdient.

Namens fractie Oldebroek,

Erik Doornwaard