5 maart 2014

CDA toont zich constructief maar durft geen keuzes te maken

Het CDA heeft zichzelf neergezet als een partij, die constructief wil samenwerken. Door het aanbieden van een ontbijt aan alle lijsttrekkers van de Oldebroeker partijen die meedoen aan de verkiezingen, heeft het CDA een duidelijke boodschap afgegeven. “Een goed ontbijt is een prima begin van een constructieve samenwerking voor de komende jaren in Oldebroek”. Het verkiezingprogramma van het CDA lezend, blijft de vraag hoe constructief het CDA wil zijn.
 
Het feit, dat het CDA wil terugblikken in hun verkiezingsprogramma voor 2014-2018 is wel moedig. Deze periode heeft het CDA de eigen wethouder weggestuurd en heeft ingestemd 
met het raadsbesluit over de kerntakendiscussie. In het huidig verkiezingsprogramma geeft het CDA aan, dat het breekpunt was, de manier waarop de noodzakelijke bezuinigingen 
zijn ingevuld. Het CDA heeft, vreemd genoeg, wel ingestemd met het besluit van de kerntakendiscussie over de invulling van de bezuinigingen. Hoe kun je dan nu stellen dat het 
een breekpunt was?
 
De belangrijkste opgave van de gemeente in de komende jaren is het succesvol uitvoeren van de extra taken op het gebied van zorg, met een forse bezuiniging. Opvallend is, dat het 
CDA voor dit probleem geen oplossingen aandraagt. Met alleen de vermelde conclusie dat de gemeente minder geld krijgt, laat het CDA naar onze mening niet zien, hoe de gemeente de mogelijke financiële problemen moet oplossen. Het verkiezingsprogramma geeft aan: “Niet onder het mom van ‘minder overheid, meer burgerverantwoord’ uitvoeren van ordinaire bezuinigingen”. De interessante vraag blijft dan, welke oplossingen het CDA geeft om de extra taken van de overheid tot een succes te brengen. Het verkiezingsprogramma van het CDA geeft daar in ieder geval geen antwoord op. Loopt het CDA hier weg voor pijnlijke beslissingen?
 
Volgens het van Dale woordenboek betekent het woord constructief: ‘(op)bouwend’. Dat is oplossingen aanreiken voor problemen die komen. Dat is vooruit kijken en niet terugblikken. 
Dat is duidelijke keuzes maken. Constructief samenwerken is wat de SGP de afgelopen vier jaar heeft gedaan.
 
Fractie SGP-Oldebroek