6 maart 2014

Centrum voor Jeugd en Gezin goed op weg naar uitvoering nieuwe Jeugdwet

Dat is de conclusie van de SGP-delegatie na een bezoek aan de vestiging van het CJG aan de Callunastraat in Wezep op woensdag 5 maart. Met een stevige afvaardiging van van bestuurs- en fractieleden werden zij door 3 medewerkers van het CJG ontvangen en bijgepraat. Coördinator Wietse de Boer vertelde één en ander over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Duidelijk was, dat de werkwijze om integraal in een team met allerlei professionals de vragen van ouders, kinderen, jongeren te bespreken leidt tot een beter resultaat dan vroeger. Juist ook het buiten het kantoor opereren - te denken valt aan het werk via de scholen door de schoolmaatschappelijk werkster- geeft, behalve naamsbekendheid, juist het beoogde drempelverlagende effect. 
 
Daarna ontstond een boeiend gesprek, waarin de komende veranderingen per 1 januari 2015 centraal stonden. Bemoedigend was te merken, dat hier een gemotiveerd stel mensen bezig is om voor onze jeugd met hun opvoeders er te zijn. Het werken met de “generalist”, een hulpverlener die ook over de schutting van zijn vakgebied wil kijken, laat nu al zijn vruchten afwerpen en zal straks meer dan ooit nodig zijn om korte lijnen tussen het gezin met hulpvragen en de opvoedingsondersteuners te krijgen. Het werken met het principe: één gezin, één plan en daarbij één hulpverlener die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het plan is voor de SGP de reden om door te gaan op de ingeslagen weg, ook als de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn beslag hoopt te krijgen.
 
Fractie SGP Oldebroek