13 mei 2022

Coalitieonderhandelingen CU, ABO en SGP gestopt

Als SGP-fractie zijn wij teleurgesteld dat de coalitieonderhandelingen tussen CU, ABO en SGP zijn gestopt. Wij hadden bij het begin van de onderhandelingen een andere uitkomst verwacht. Dit vanwege de samenwerking in het verleden en onze constructieve instelling.

De ChristenUnie heeft kenbaar gemaakt de gesprekken met de beoogd coalitiepartner ABO niet verder voort te willen zetten. Door de wijze van handelen en inhoudelijke opstelling van de ABO-fractie is er bij de ChristenUnie geen basis van vertrouwen om tot een coalitie te komen waarin ook de ABO deelneemt.

De SGP onderschrijft de bevindingen van de ChristenUnie en begrijpt de gemaakte keuze.