25 november 2014

College van B&W stelt aan raad voor om Starterslening te introduceren

Persbericht gemeente Oldebroek;

Het college van B&W stelt in januari 2015 aan de raad voor om de Starterlening in de gemeente Oldebroek te introduceren. Met de Starterslening wil de gemeente de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. De Starterslening overbrugt het verschil tussen het hypotheekbedrag dat een starter nodig heeft om een woning te kunnen kopen en het bedrag dat hij of zij kan lenen van de bank met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Als deze lening niet toereikend is voor aankoop van een eerste woning  kan de Starterslening uitkomst bieden.

Personen die nog niet eerder een woning in eigendom hebben gehad komen in aanmerking voor een Starterslening. Hierbij speelt leeftijd of binding aan de gemeente Oldebroek of de regio geen rol. De Starterslening kan voor zowel nieuwbouw als bestaande woningen in de gemeente Oldebroek worden gebruikt met een aankoopgrens tot € 200.000,-. De Starterslening wordt, net als de eerste hypotheek, afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie, en bedraagt maximaal € 25.000,-.  De lening is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij.  De verwachting is dat het inkomen van starters in de eerste jaren toeneemt, aangezien zij aan het begin van hun arbeidscarrière staan. Na drie jaar begint de starter, als het inkomen dit toelaat, met het aflossen van de lening en het betalen van rente.

Starterslening aanvragen
Starters dienen een aanvraag in bij de gemeente. De gemeente doet een eerste toets of de starter wel of niet in aanmerking komt voor een Starterslening. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) adviseert de gemeente en beheert de Starterslening.

Wethouder Westerbroek: “Het college van B&W vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk starters een kans krijgen op de koopwoningmarkt. Met behulp van de Starterslening kunnen zij binnen hun financiële mogelijkheden vaak net dat beetje extra verantwoord lenen om een woning te kopen. Tegelijkertijd wordt met deze regeling de doorstroming op de woningmarkt bevordert.”