27 januari 2018

Compensatie doorbelasting precarioheffing Vitens

 

De SGP-fractie van de gemeente Oldebroek heeft in december vorig jaar schriftelijke vragen gesteld aan het college. Deze vragen zijn door het college beantwoordt. De beantwoording kunt u lezen via de volgende link: beantwoording vragen

Er is een toezegging van de wethouder, gedaan in de raadsvergadering van 10 november 2016, dat de precariobelasting die Vitens zal doorbelasten gecompenseerd wordt. Het college geeft aan te wachten met compensatie totdat er meer duidelijkheid en zekerheid is over de doorbelasting.

Het blijkt dat Vitens vooraf niets heeft afgestemd met de gemeente. Volgens ons niet de goede gang van zaken. Het geeft onnodig onrust onder de inwoners van Oldebroek. Goed nieuws is dat er op 1 februari 2018 een gesprek is gepland tussen wethouder Groot en Vitens. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van dit gesprek. Daarnaast is er nog een rechtszaak lopende over de opgelegde heffing. Dat zullen we moeten afwachten.

De SGP blijft van mening dat de inwoners volledig gecompenseerd moeten worden.

Namens de SGP-fractie.

Erik Doornwaard