24 april 2018

Compensatie precarioheffing Vitens

 

In de gemeenteraadsvergadering van 19 april jl. is er gesproken over de compensatie van de precarioheffing. Nadat de gemeenteraad in 2016 had gekozen om alle nutsbedrijven precarioheffing op te leggen is er door Vitens voor gekozen om deze door te belasten aan de burgers. Voor de SGP is het altijd helder geweest dat als Vitens doorbelast deze lastenverhoging voor de burgers gecompenseerd moet worden. Gelukkig stond de SGP hierin niet alleen.

Tijdens de afgelopen vergadering is er gesproken over het systeem waarmee de precarioheffing gecompenseerd moet worden.

Besloten is dat op het moment dat de aanslag gemeentelijke belasting over 2019 wordt opgelegd de compensatie van de precarioheffing hierin zal worden opgenomen als Vitens doorbelast in 2018.