4 juni 2019

Coördinatieregeling zonneparken

 

In de laatstgehouden raadsvergadering was het punt voor het toepassen van de coördinatieregeling voor 2 zonnepark initiatieven in behandeling. Als SGP verbaasde ons dit zeer. Omdat eenzelfde regeling voor een bedrijfsverplaatsing zonder tegenwerpingen werd aangenomen en als B-stuk werd afgedaan. De coördinatieregeling is niet meer en minder dan een procedure stap. Met voor- en nadelen voor initiatiefnemer, belanghebbenden en gemeenten. Wel blijven de rechten van inwoners hierbij hetzelfde. Er zijn evenveel mogelijkheden om bezwaar of zienswijzen in te dienen op de verschillende vergunningen alleen moeten deze op één moment plaatsvinden. Dit brengt echter voor de initiatiefnemer het grootste risico met zich mee omdat hij een compleet en duidelijk plan moet indienen die ook in één keer goedgekeurd moet worden. Bij eventuele afkeuring of goedkeuring kan er niet meer van het besluit worden afgeweken. Dit betekent dat de initiatiefnemer ook een kostenrisico neemt. Wij als SGP zien dat als een ondernemersrisico. De initiatiefnemer is hiervan op de hoogte dus hij kent dit risico. Veel partijen grepen dit agendapunt aan om de inhoudelijke discussie te voeren. En dit was naar de mening van de SGP onjuist omdat dit puur een procedurele stap in het proces is. De inhoudelijke discussie over deze initiatieven komt later.

Wij als SGP zagen daarom geen reden om tegen dit voorstel te stemmen. Wel begrijpt de SGP de zorg van de omwonenden. De communicatie van dergelijke projecten is van groot belang om zo draagvlak te creëren onder onze bevolking. Tot op dit moment moeten wij concluderen dat dit te wensen over laat.

Misschien vraagt u zich af hoe de SGP tegen zonneparken aankijkt. Wij als SGP hebben al diverse keren aangeven dat wij voorlopig nog niets zien in zonneparken. Wat ons betreft moeten eerst de daken vol voordat wij onze duurzame landbouwgronden in onze mooie gemeente gaan vol leggen met zonnepanelen!

 

Namens de SGP Fractie,

Gerard Vlieger