22 november 2016

CPO Johan Friso

 

Drie jaar geleden heeft de gemeenteraad in haar wijsheid besloten het voornemen van het college om, voor de invulling van de vrijgevallen locatie van de Johan Friso school, het pad van een openbare aanbesteding te bewandelen, niet te volgen.


De raad was toen in meerderheid van mening het plan van CPO “EigenAardig” als Pilot voor deze locatie aan te wijzen en het traject van aanbesteding omwille van tijd niet te volgen.
De SGP heeft in de vergadering van 20 december 2013 als enige tegen dit voornemen van de raad gestemd. Belangrijkste motivatie was en is nog steeds, dat we alle plannen die er leven voor deze locatie tegen elkaar af wilden wegen, waar de andere fracties, die in deze vergadering aanwezig waren, van mening waren dat het plan van “EigenAardig” al dusdanig was, dat dit een kans moest worden gegeven. En aldus is geschied ...


… Tot er in de commissie vergadering Ruimtegebruik en Leefomgeving van 1 november 2016 het voorstel werd geagendeerd, om het bestemmingsplan voor deze locatie vast te stellen. Na 3 jaar hard werken door de CPO om een gedegen plan te smeden, wat past op deze locatie en binnen de randvoorwaarden, vond het CDA en Lijst 7 dat er een streep getrokken moest worden, omdat er ook andere belanghebbenden zijn. Deze partijen willen het besluit van het projectplan na drie jaar terug draaien en alsnog openbaar aanbesteden om ook anderen een kans te geven.


Dat deze partijen na drie jaren eindelijk de ogen schijnen open te gaan, ook al waren ze zelf de initiatiefnemers van het toen aangenomen amendement, is bijzonder en misschien zelfs lovenswaardig, maar naar onze overtuiging rijkelijk te laat!


Als men zich, in dit geval het CDA, vervolgens dan in een reactie openlijk afvraagt of er bij het overeind houden van dit voorstel, geen sprake is van “onbehoorlijk bestuur”, gaat er bij onze fractie “een knopje om”. Alsof het overboord gooien van alle voorbereiding, werk en gemaakte afspraken om tot het bestemmingsplan te komen als behoorlijk bestuur is te bestempelen! Ongehoord!


Helaas moeten we wel vaststellen dat omwonenden bezwaar willen aantekenen bij de RvS. Daarmee zal het plan mogelijk niet direct uitgewerkt kunnen worden. Jammer, wanneer in dat geval het pilotproject wordt vertraagd, maar dit is wel een gevolg van het besluit, genomen in 2013.


Nu maar even een streep zetten en overnieuw beginnen?
Nee, CDA en Lijst 7, dat gaat niet gebeuren! Dan had u dit eerder moeten bedenken en het voorstel van het college in 2013 moeten volgen …


Namens de SGP-fractie,


Henk Korenberg