25 april 2019

Doorontwikkeling Erica Terpstrahal en verplaatsing korfbalvereniging

 

De gemeenteraad van Oldebroek heeft vorige week donderdag tijdens de raadsvergadering een besluit genomen over de doorontwikkeling van de Erica Terpstra hal en de verplaatsing van korfbalvereniging Rood-Wit.


Al eerder (2017) hebben we als SGP ingestemd om de korfbalvereniging te verplaatsen naar de Erica Terpstrahal. Daarbij was destijds inzichtelijk gemaakt wat de verwachte kosten zouden zijn. Ook is toen aangegeven dat nog niet alle kosten bekend waren. Het voorstel van januari gaf al wat duidelijkheid maar liet een forse overschrijding zien. Het voorstel wat afgelopen donderdag is aangenomen ging om een aanvullend krediet 110 duizend euro.


Al met al nog veel geld maar de SGP is van mening dat dit bedrag ook opbrengsten heeft. Het beheer van de Erica Terpstra-hal wordt gedaan door de vereniging en de multifunctionaliteit van het gebouw wordt groter. Daarnaast worden er maatregelen genomen om de Erica Terpstrahal modern en multifunctioneel te maken zodat de verbouwde en heringerichte sportvoorziening voldoet aan de eisen voor de scholen en de andere gebruikers.


Het uiteindelijke discussiepunt betrof de klimaatmaatregelen. Uiteindelijk is er een raadsbreed amendement aangenomen om het gebouw niet gasloos te maken. Dit in tegenstelling tot een eerder aangenomen besluit van de raad om alle gebouwen van de gemeente gasloos te maken. De SGP is van mening dat er een balans moet zijn tussen de investering en het rendement. Volgens ons was dat in dit voorstel niet het geval. De extra investering van 184.000 euro zou 2000 euro per jaar besparen. Al eerder heeft de SGP aangegeven dat klimaatneutraal geen doel op zich moet zijn. De wethouder heeft toegezegd later dit jaar naar de raad te komen met een integraal overzicht van de te nemen maatregelen voor o.a. de gemeentelijke gebouwen. Dan kunnen we als raad verder doorspreken over het destijds door de raad genomen besluit en de haalbaarheid daarvan.


Fractie SGP Oldebroek