9 juni 2018

Een nieuwe bestuursperiode

 

Een nieuwe bestuursperiode

Op 14 mei jongstleden hebben de fractievoorzitters van de ChristenUnie, ABO en de SGP de bestuursovereenkomst 2018-2022 “Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek” ondertekend. Het resultaat van de inbreng van de raad en de onderhandelende partijen.

De SGP kan terugzien op een goede inhoudelijke verkiezingscampagne. Het resultaat van de verkiezingen stemt ons dankbaar. We mochten vier raadszetels behouden en een absoluut een stemmenwinst behalen. Maar na de verkiezingen gaat het werk wel door. Nadat eerst de informateur gesprekken heeft gevoerd met alle partijen was zijn advies om de coalitie voort te zetten. Dit advies is besproken in een openbare raadsbijeenkomst op 5 april en is er een debat gevoerd naar aanleiding van vijf thema’s die elke partij in de raad als belangrijk heeft benoemd voor de komende periode. De uitkomst van dat debat is de basis geweest waarmee de coalitiepartijen met elkaar hebben onderhandeld.

De SGP ziet terug op een goed gelopen proces. Op die manier met elkaar het draagvlak zoeken en vinden is belangrijk. We zijn dan ook blij met het voorliggende resultaat. Een overeenkomst op hoofdlijnen waarbij de SGP haar punten heeft ingebracht.

Daarnaast heeft de SGP op 14 mei de kandidaat-wethouder bekend gemaakt. Na een zorgvuldig gelopen proces heeft de ingestelde commissie de heer B. Engberts uit Vriezenveen voorgedragen als kandidaat. De heer Engberts heeft een ruime ervaring op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en heeft affiniteit met het buitengebied, platteland, landschap, natuur en water. De wethouder van de SGP krijgt de portefeuilles ruimtelijk domein en bedrijfsvoering. 

De SGP heeft vertrouwen in de komende bestuursperiode en wij hopen op een constructieve samenwerking met alle fracties en inwoners in afhankelijkheid van Gods zegen.