23 december 2015

Elburg en Oldebroek: van afval naar grondstof

gezamenlijk persbericht Elburg en Oldebroek;

 

De gemeenten Elburg en Oldebroek werken samen aan een aanpak om minder restafval en meer hergebruik van grondstoffen te realiseren. Beide colleges kiezen voor een forse reductie van het restafval van ruim 200 kilo naar 100 kilo per inwoner in 2020. Wethouders Henk Wessel (Elburg) en Harm Westerbroek (Oldebroek) willen met de gemeenteraad in gesprek over deze uitdaging.

 

Forse reductie restafval nodig

De wethouders zien veel kansen in het gezamenlijk aanpakken van het afvalbeleid.

Henk Wessel: “Uit onderzoek blijkt dat inwoners van Elburg en Oldebroek nog veel grondstoffen weggooien in de grijze container. Gemiddeld is dit jaarlijks ruim 200 kilo per persoon. Daarvan hoort circa 140 kilo er niet in, ik schrok van deze hoeveelheden.”

 

Harm Westerbroek: “Een steviger afvalbeleid draagt bij aan de doelstellingen van de gemeentelijke duurzaamheidambities. Verminderen van restafval leidt tot betere benutting van grondstoffen. Door het meer gescheiden aanbieden van bijvoorbeeld GFT wordt er compost gemaakt en meer duurzame energie opgewekt. Ook besparen we door hergebruik flink op energiegebruik bij het maken van nieuwe producten.”

 

Uitdaging

Landelijke zijn er doelstellingen vastgelegd voor gemeenten om naar 100 kilo restafval in 2020 en 30 kilo in 2025 te gaan. Er zijn gemeenten die dit nu al behalen. Om dit ook in Elburg en Oldebroek te bereiken wil het college het aantrekkelijker maken om grondstoffen gescheiden aan te bieden. Met hetzelfde gemak kan GFT, oud papier, glas en textiel in de daarvoor beschikbare containers worden gegooid.

 

Voor meer informatie:

 

Manon Sluijter, communicatieadviseur gemeente Oldebroek, 14 0525 
Jean-Paul Lamers, communicatieadviseur gemeente Elburg, 0525-688688 / 0613348530