13 november 2013

Erik Doornwaard lijsttrekker SGP-Oldebroek

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op D.V. 19 maart 2014 hebben het bestuur en de leden van de gemeentelijke SGP-kiesvereniging Oldebroek unaniem Erik Doornwaard als lijsttrekker gekozen. Doornwaard is sinds 2010 raadslid voor de SGP.

Tijdens de ledenvergadering maandag 11 november jl. heeft hij het verkiezingsprogramma toegelicht en een aantal speerpunten daaruit bekend gemaakt. De aftrap van de verkiezingen zal plaatsvinden op D.V. vrijdag 29 november 2013 in het boerderijmuseum te Oldebroek. Op deze avond hoopt ook de heer van der Staaij, de landelijk politiek leider van de SGP, aanwezig te zijn. Nummer 2 tot en met 5 van de kandidatenlijst zijn de volgende personen: Gerrit Evink, Peter van Duijn, Alfred van Loo en Rik van de Beek.

Onze huidige wethouder Izaäk de Muijnck heeft aangegeven zich niet als wethouder beschikbaar te stellen voor de nieuwe bestuursperiode. De achtergrond hiervan is de woonplicht in de gemeente. Bij zijn tussentijds aantreden was duidelijk dat de raad ontheffing van de woonplicht zou verlenen. Nu er een nieuwe volle bestuursperiode aanbreekt, acht hij het aanvragen van een dergelijke ontheffing, gelet op de wettelijke regeling, voor een volle bestuursperiode ongewenst. We respecteren deze persoonlijke afweging.