5 maart 2018

Even voorstellen: Lijsttrekker SGP Oldebroek Erik Doornwaard

 

Sinds maart 2010 ben ik raadslid voor de SGP en de afgelopen periode fractievoorzitter. Ik ben 32 jaar, getrouwd en wij hebben zes kinderen. Ik ben werkzaam als docent economie in het voortgezet onderwijs.

De financiën van de gemeente zullen blijvend aandacht vragen. De gemeentelijke belastingen moeten zo laag mogelijk gehouden worden. Deze moeten in verhouding staan met de voorzieningen waarvan inwoners gebruik maken. Transparantie en duidelijke communicatie met inwoners is erg belangrijk.

Er moet volop ruimte zijn voor het 'zelforganiserend vermogen' van de samenleving. Verder uitwerken van 'Oldebroek voor Mekaar' is gewenst. 'Oldebroek voor Mekaar' moet ook ingezet en uitgewerkt worden in het buitengebied. Niet alleen een vitaal Oldebroek voor de kernen maar ook een een vitaal buitengebied. Daar wil ik mij voor inzetten en daarbij wil ik de belangen behartigen van alle inwoners vanuit de visie van de SGP.