25 februari 2018

Even voorstellen: nummer 2 SGP Oldebroek Gerrit Evink

 

Ik ben raadslid voor de SGP en heb er nu één bestuursperiode opzitten. In de afgelopen periode ben ik als commissielid bij de commissie “Samenleving en Bestuur” betrokken. Daarnaast ben ik voorzitter van de commissie “Financieren en bedrijfsvoering” en ben ik lid van de agendacommissie voor de gemeenteraad.

Voor de SGP fractie ben ik algemeen adjunct en voorzitter van de campagnecommissie. Al met al een drukke, maar ook vooral een leerzame periode. Deze ervaringen wil ik de komende bestuursperiode inzetten, om een bijdrage te leveren aan onze mooie gemeente Oldebroek op bestuurlijk niveau.

Belangrijke thema vind ik een betrokken samenleving. Er is een mooie beweging op gang gekomen met “Oldebroek voor Mekaar”, met name in de kernen heeft dat al vruchten af mogen werpen.

Met Gods hulp, hoop ik de komende periode een bijdrage te mogen leveren en wil ik u ontmoeten aan de voorkant van de bestuursopdrachten