24 november 2014

Extra geld voor Hulp bij het Huishouden

Persbericht gemeente Oldebroek;

 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor 2015 en 2016 jaarlijks een bedrag van ruim € 2,2 miljoen aan de gemeenten in de regio Noord-Veluwe en Zeewolde beschikbaar gesteld. Dit is bedoeld om de werkgelegenheid bij hulp bij het huishouden te behouden. Dit betekent concreet dat zo’n 530 medewerkers in de regio hun baan kunnen behouden.

 

Dankzij de zogenaamde Van Rijn-gelden van het Rijk is het mogelijk de in Oldebroek zo gewenste overbruggingsperiode deels met dit budget te financieren. De extra middelen zorgen ervoor dat de huidige aanbieders mensen in loondienst kunnen houden. De zeven gemeentes hebben een gezamenlijke aanvraag ingediend en zullen ook gezamenlijk uitvoering geven aan het ingediende plan.

 
Per 1 januari 2015 wijzigt er in Oldebroek niets bij de Hulp bij het Huishouden. Inwoners houden dezelfde hulp als in 2014. In 2015 gaan we samen met de huidige aanbieders zorgen voor een goede overgang naar de nieuwe situatie, want uiteindelijk is er minder geld beschikbaar voor hulp bij het huishouden. Wethouder Liesbeth Vos:  “De extra gelden zijn bijzonder welkom en bieden zowel de zorgvrager als de zorgaanbieder en de gemeente meer tijd voor een passende uitwerking van de nieuwe Wmo in onze gemeente, maar vooral ook behoud van werkgelegenheid!”

 

Nieuwe afspraken

De gemeenten gaan op korte termijn met de zorgaanbieders in gesprek om concrete afspraken te maken voor de komende tijd.