21 december 2023

Financiele steun OWIOS

SGP stemt ook in met voorstel financiële steun voetbalvereniging OWIOS

Het voorstel van het college voor financiële steun voor voetbalvereniging OWIOS is besproken tijdens de raadsvergadering van 14 december. Daarbij ging het om een lening van 1,1 miljoen euro en een investeringsbijdrage van 1,45 miljoen euro voor het vernieuwen van de clubaccommodatie.

 

Voor de SGP-fractie een moeilijk besluit omdat het over veel gemeenschapsgeld gaat. Vanwege de volgende zes redenen hebben wij voor het voorstel gestemd: ‘financiële zekerheid, de substantiële bijdrage van OWIOS, de inspanningen die OWIOS geleverd heeft, de maatschappelijke bijdrage van de vereniging, de mogelijkheid voor verduurzaming en het inleveren van twee velden en een pupillenveld’.

Stichting Waarborgfonds Sport heeft een borgstelling verleend. Daarbij zijn een aantal opschortende voorwaarden verbonden. Wat de SGP betreft geeft dat voldoende financiële zekerheid. Ook de algemene ledenvergadering van OWIOS heeft ingestemd met de daarbij horende opschortende voorwaarden. Daarnaast draagt OWIOS een substantieel deel zelf bij van afgerond 68 procent.

Van de scenario's die zijn aangeleverd heeft scenario 1 (volledige nieuwbouw) de voorkeur van de SGP. Scenario 2 (nieuwbouw clubgebouw en tribune en renovatie kleedgebouw) heeft een hogere eenmalige bijdrage van de gemeente, wordt er een veld minder ingeleverd en zijn de duurzaamheidsmaatregelen pas in 2033 behaald. Scenario 3 (renovatie clubgebouw, tribune en kleedgebouw) heeft wel een lagere bijdrage van de gemeente van ongeveer 350.000 euro maar er wordt ook een veld minder ingeleverd, is er beperkte mogelijkheid voor multifunctioneel gebruik en zijn de duurzaamheidsmaatregelen ook pas in 2033 behaald.

Onderdeel van scenario 1 is het multifunctioneel gebruik van de accommodatie. We zien ook dat OWIOS hier hard aan werkt en veel ideeën over heeft. De maatschappelijke bijdrage van deze vereniging als het gaat om de breedtesport is een extra argument voor de SGP. Er staat namelijk in ons verkiezingsprogramma dat we sport willen ondersteunen door als gemeente goede faciliteiten en accommodaties te bieden. Recreatieve sport kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming en gezondheid van de jeugd. Ook heeft sport voordelen voor de volksgezondheid en voor sociale verbanden. Er is een rol voor de overheid om breedtesport te bevorderen. Daarnaast staat er in ons verkiezingsprogramma dat de gemeente maatschappelijke initiatieven ondersteunt en sportverenigingen door voldoende, goede en duurzame sportvoorzieningen.

Het risico van het besluit betreft de vrijkomende velden. Wij hebben het college opgeroepen om zo snel mogelijk met een voorstel te komen met betrekking tot de invulling van deze velden.