29 april 2022

Formatie is van start in Oldebroek

Maandag 25 april is tijdens een openbare raadsbijeenkomst door informateur de heer Reinier Mulder zijn advies aangeboden naar aanleiding van zijn gesprekken met de fracties in het kader van de vorming van een nieuwe coalitie. In dit advies geeft de informateur een analyse van de verkiezingsuitslag en doet hij verslag van zijn gesprekken met de fracties over “wie met wie” zou moeten formeren.

 Het advies van de informateur is, gehoord hebbende alle fracties uit de raad, om aan een voortzetting van de huidige coalitie van ABO, ChristenUnie en SGP te gaan werken. Vanuit de fractie van ABO was er de behoefte aan een aanvullend gesprek met de informateur en met de beoogde coalitiepartners. Na de gesprekken hebben ABO, ChristenUnie en SGP gezamenlijk uitgesproken dat zij de formatiegesprekken gaan starten. De heer Reinier Mulder zal als formateur optreden. Het formatieproces wordt door de drie fracties met vertrouwen tegemoet gezien.

 Het verslag van de informateur vindt u op www.oldebroek.nl/gemeenteraad, vergadering van 25 april.