19 februari 2014

Fusie Hattem, Heerde en Oldebroek niet gewenst

De regelgeving voor de gemeente wordt meer en moeilijker. In 2012 hebben de drie colleges van Hattem, Heerde en Oldebroek zich uitgesproken voor een bestuurlijke fusie. Dit naar aanleiding van een onderzoek naar verdere verdieping van samenwerking tussen de gemeenten. De SGP wil nog steeds de zelfstandigheid van de gemeente Oldebroek behouden. De gemeente Oldebroek heeft jarenlang, en nog steeds, samengewerkt met de gemeenten van de Regio Noord Veluwe. De gemeenten Hattem en Heerde willen wel aanschuiven bij de Regio Noord Veluwe maar er geen lid van worden. De SGP is van mening dat de gemeente Oldebroek bij samenwerking moet kiezen voor de Regio Noord Veluwe. Op economisch gebied ook voor de regio Zwolle.
 
In 2012 heeft de gemeente Elburg een brief geschreven waarin de gemeente aangeeft eventueel aan te willen sluiten bij de H2O samenwerking. Als SGP zien wij heel graag dat de gemeente Oldebroek meer gaat samenwerken met de gemeente Elburg. De gemeenten Hattem en Heerde hebben, in tegenstelling tot de gemeente Elburg, een andere identiteit en de gemiddelde lastendruk ligt er hoger. Doordat de gemeente Elburg ook deel uit maakt van de Regio Noord Veluwe ligt samenwerking met Elburg veel meer voor de hand.  
 
De eerste scheurtjes in de samenwerking H2O zijn al zichtbaar. Het draagvlak in Hattem en Heerde is nogal wankel als het gaat om de samenwerking met Oldebroek. Het college van Epe heeft als conclusie getrokken dat een bestuurlijke fusie met H2O niet voor de hand ligt. De provincie heeft zorgen voor de consequenties van een H2O fusie voor herindelingsopties van andere gemeenten in de regio.
 
Het kabinet Rutte II heeft in het regeerakkoord opgenomen dat de extra taken die naar de gemeente toekomen gericht zijn op gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Bij deze taken zoals jeugdzorg, ouderenzorg en de participatiewetgeving zit nu precies het probleem. Uitgangspunt voor de gemeente is om een zo goed mogelijke dienstverlening en ondersteuning te geven. Om dit te bieden en door de grootte aan taken is samenwerking voor het uitvoeren van deze taken nodig. Een fusie zou nodig kunnen zijn. De SGP kiest dan voor de gemeente Elburg.
 
De gemeente Oldebroek heeft de uitvoering van deze taken ondergebracht bij het samenwerkingsverband Regio Noord Veluwe. Dit in tegenstelling tot de gemeenten Hattem en Heerde die kiezen voor de regio Midden-IJssel/Oost Veluwe. Het uitgangspunt hierbij is dat de taken uiteindelijk in een grote Regio Veluwe worden uitgevoerd. Van deze Regio Veluwe is op moment nog geen enkele sprake van. Alleen bij boven-regionale jeugdzorg is er sprake van samenwerking tussen de Regio Noord Veluwe en de regio Apeldoorn. Deze situatie, om de taken in verschillende regio’s uit te voeren, levert bestuurlijke problemen op en kan een eventuele fusie in H2O verband blokkeren.
 
De SGP kiest voor een verdere samenwerking met de gemeente Elburg en heeft de voorkeur bij samenwerking voor de Regio Noord Veluwe.
 
Erik Doornwaard
Lijsttrekker SGP-Oldebroek