28 december 2016

FUSIE INCLUSIEF GROEP EN PROSON

 

Vorige week donderdag 15 december heeft de gemeenteraad van Oldebroek ingestemd met een fusie tussen de sociale werkvoorziening Inclusief groep en Proson.

De SGP fractie heeft tijdens de vergadering aangegeven dat de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de SGP het uitgangspunt zijn. Voor deze mensen moet er een goed perspectief blijven. Daarbij hebben we aangegeven over een aantal onderwerpen, die in het plan genoemd worden, anders te denken.

Allereerst had de SGP fractie een andere mening over het advies om het gebouw van Proson te huren in plaats van te kopen. De grote veranderingen in het sociaal domein zou een argument zijn voor een huur van 10 jaar. Wat ons betreft  is 10 jaar huren niet echt flexibel. Ook geeft de Inclusief Groep, een organisatie die heeft aangetoond een prima ondernemer te zijn, zelf aan liever te kopen. Laat die keus dan ook bij hen. We kunnen ze nu niet in een lastig financieel pakket brengen, terwijl we over een paar jaar mopperen als de exploitatie niet goed loopt en zoals het er nu naar uit ziet ook gaat gebeuren. Daarnaast is het argument genoemd in de commissie dat de overheid geen of liever geen toename heeft in bezit van vastgoed. Hier wordt voorbij gegaan aan het feit dat de Inclusief groep een zelfstandige onderneming is. Het is geen verlengstuk van de overheid. 

Tweede punt gaat om het ondernemerschap van de organisatie. De indruk lijkt te ontstaan dat de gemeenten zich teveel willen bemoeien met het bedrijf. Het terug laten vloeien van geld naar de gemeenten is een zorgwekkende stap. Waarom wordt deze keuze gemaakt kon de wethouder niet duidelijk maken. Bij andere verbonden partijen waar behoorlijke financiële reserves wordt immers geen geld weg gehaald. Met name een onderneming die in het verleden heeft laten zien het goed te doen moet je vrijheid geven. Inclusief groep en Proson moeten niet alleen genoeg werkkapitaal over houden maar ook kapitaal om te innoveren. Zeker gezien de veranderopgave waar men voor staat. Wat ons betreft staat het op gespannen voet dat we enerzijds wel eisen dat er nieuwe verdien modellen ontwikkeld moeten worden en anderzijds geld bij de onderneming wordt weggehaald. De wethouder wil met het geld structurele tekorten dekken. Als SGP zullen we de vinger aan de pols houden. 

Het laatste punt ging over de bestuurlijke structuur. De SGP ziet graag gescheiden verantwoordelijkheden. Het voorstel om vanuit doelmatigheidsoverwegingen de rol van aandeelhouder en opdrachtgever in een portefeuille onder te brengen waren we dan ook niet voor.

Omdat het om een regionale sociale werkvoorziening gaat heeft de SGP Oldebroek in het voortraject overleg gehad met de SGP fracties in de ander gemeenten. Voor alle drie de punten heeft de SGP samen met andere partijen moties ingediend. Opmerkelijk is dat ChristenUnie Oldebroek in tegenstelling tot ChristenUnie in Nunspeet en Elburg tegen de eerste twee moties (kopen ipv huren en ondernemerschap) heeft gestemd waardoor er voor de eerste twee moties geen meerderheid was en alleen de derde motie (gescheiden verantwoordelijkheden) is aangenomen. In Nunspeet en Elburg zijn wel alle drie de moties aangenomen.

Namens fractie SGP Oldebroek,

Erik Doornwaard