3 februari 2023

Geen sollicitatieplicht voor bepaalde doelgroepen

SGP heeft voorgesteld om de sollicitatieplicht voor alleenstaanden met jonge kinderen of mensen met een zieke partner te schrappen. Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk zijn even nuttige maatschappelijke bijdragen. Mensen moeten hierin keuzes kunnen maken. Daar is maatwerk voor nodig. Mensen moeten kunnen kiezen voor de zorg voor hun eigen kinderen of  de zorg voor hun zieke partner. Belemmeringen zoals verplichte sollicitatie kunnen beperkingen in deze keuze.

Het voorstel is gedaan in de commissievergadering van Samenleving en Bestuur van 19 januari. Tijdens die vergadering is er een opiniërende nota besproken over het nieuw op te stellen uitvoeringsplan re-integratie en participatie. Voor de SGP een belangrijk onderwerp om de visie te delen zodat dit meegenomen kan worden.

God heeft alle mensen uniek geschapen. Ieder leven is daarom intrinsiek waardevol. Daarbij is aangegeven dat het gaat om de benadering vanuit de persoon. Niet vanuit de arbeidsmarkt. Blijven investeren in mensen vraagt om zorgvuldige begeleiding en maatwerk. 

Daarnaast hebben we gevraagd naar de opbrengsten van de samenwerking met de regio. Die samenwerking moet voldoende leer- werkplekken opleveren. Voldoende leer- werkplekken geven meer kans op een goede aansluiting bij de persoon die een leer- werkplek zoekt.