26 oktober 2017

(G)een Wezeper Veste?

 

 

Politiek is vooruit denken en op de grote lijn blijven. Dit is soms moeilijker dan het lijkt.

Vanavond moest ik die conclusie helaas weer eens trekken. Het was wel de eerste keer in de nagenoeg 19 jaar dat ik in de raad van Oldebroek zit, dat mij het schaamrood naar de kaken steeg. Schaamrood, niet vanwege meningen van fracties, die mag en moet je zelfs hebben, maar wel dat men bij wijze van spreken inwoners van onze gemeente enerzijds van harte uitnodigt om een plan te ontwikkelen in dit geval op de oude Slash locatie en vervolgens de initiatiefnemers een tik over de vingers geeft, als het er om gaat om de seniorenbouw ook werkelijk mogelijk te maken.

Dergelijke plannen brengen met zich mee, dat je het geheel projectmatig moet aanvliegen. Niet alleen als het gaat om planvorming, benadering en uitwerking. Zeker ook als het gaat om financiën.

Maar al te vaak heb ik  in het bedrijfsleven gezien dat plannen zich stuk rekenen om tot uitvoering te komen, als het om de prijsvorming gaat.

Ditzelfde dreigt bij het plan voor de Wezeper Veste. Dit plan is al eerder ingediend en voorgelegd aan de raad. Een overgrote meerderheid heeft toen in haar wijsheid besloten om het voorstel te amenderen, vanwege het in het voorstel opgenomen idee om een deel van de grond laag in prijs te houden en als zogenaamd Semi-openbaar te bestemmen. Dit was niet naar de zin van deze meerderheid, die vervolgens vraagt om de het privé terrein te laten worden en daar ook een navenante prijs voor te vragen.

Effect was, dat er een aantal gegadigden afhaakten.

Vanavond lag het gewijzigde voorstel voor, als het gaat om de prijs. Nog steeds was het enthousiasme groot te noemen bij initiatiefnemers. Maar wederom werd naar het oordeel van een groot deel van de commissie het voorstel als niet juist en te laag beoordeeld. Het effect kan zijn dat daarmee ieder afhaakt en het project strand.

Gelukkig volgt er nog een raadsvergadering waarin het voorstel doorgang zou kunnen vinden. Ik ben benieuwd hoe dit in de raad zal verlopen. Ik hoop dat het schaamrood dan geen plaats hoeft te maken voor buikpijn…

Henk Korenberg

SGP-Fractie