26 februari 2022

Geen zonnepark in het gebied de Soppeweg/Heigraaf

Tijdens de commissievergadering van 16 februari stond een informerende nota op de agenda over het voornemen om een zonnepark te realiseren langs de A28. Dit gebied ligt tussen de Soppeweg en  de A28 in. De beoogde oppervlakte is ongeveer 2,25 hectare aan zonnepanelen.

Hoewel het college dit initiatief nog moet toetsen aan het vastgestelde beleid is de SGP van mening dat dit zonnepark hier niet op zijn plek is. De grond is in gebruik door een agrarische ondernemer en daarom hoogwaardige landbouwgrond. Het blijkt dat over de definitie van hoogwaardige landbouwgrond nogal verschil van inzicht is. Voor de SGP is hoogwaardige landbouwgrond grond wat gebruikt wordt voor de landbouw. Veehouderij valt daar ook onder.

Ook heeft de beoogde plek cultuurhistorische waarde. Het is een authentiek stuk Wezep. Voor ons een extra reden om geen voorstander te zijn van een zonnepark op deze locatie.

De SGP is geen voorstander van zonneparken op hoogwaardige landbouwgronden. Zonnepanelen moeten bij voorkeur geplaatst worden op daken. Daarvoor moet er geïnvesteerd worden in het elektriciteitsnet. De belastbaarheid van het elektriciteitsnet is op dit moment niet op orde voor de energietransitie. Door het toenemende gebruik van elektrisch vervoer en het plaatsen van zonnepanelen wordt het elektriciteitsnet overbelast. Het netwerk moet zo snel mogelijk op orde gebracht worden.

De huidige duurzaamheidsinitiatieven zijn daarom ook voornamelijk economisch ingestoken. Zo ook het zonnepark Heigraaf Wezep. Het is economisch haalbaar en de investeringen worden terugverdiend. Dit komt onder andere door de subsidie die hiervoor te krijgen is. Volgens ons is dat omgekeerd werken. Eerst moet de infrastructuur op orde zijn zodat je de goede duurzaamheidsmaatregelen kunt nemen zoals zonnepanelen op daken plaatsen. De subsidies voor dergelijke zonneparken kunnen beter hiervoor ingezet worden.

Daarnaast is de SGP van mening dat er meer ingezet moet worden op energiebesparing. Dit wordt onderbelicht. Er moeten duidelijke doelen gesteld worden voor energiebesparing. Het huidige energietransitiebeleid gaat veel te veel uit van alleen wind- en zonne-energie. De subsidies zijn daar ook op gericht en dat is niet wenselijk.

Betaalbaarheid van de hele energietransitie is voor ons een belangrijke factor. Inwoners moeten het kunnen opbrengen. Daarom moeten gekozen maatregelen en gestelde doelen ook financieel gewogen worden. Dit vraagt om zorgvuldig rentmeesterschap.Geen zonnepark in het gebied de Soppeweg/Heigraaf