6 februari 2018

Gemeente Oldebroek leefbaar voor alle inwoners

 

Gemeente Oldebroek leefbaar voor alle inwoners.

De SGP-fractie heeft in het verleden schriftelijke vragen gesteld betreffende evenementen die in de gemeente werden gehouden. Naar aanleiding van de beantwoording van het college is de SGP van mening dat overlast van evenementen beperkt moet worden. Er is een toename van het aantal evenementen in de gemeente met als gevolg dat de overlast ook toeneemt. De SGP is van mening dat het juist niet mag leiden tot een toename van de overlast. Wij willen de gemeente leefbaar houden voor alle inwoners.

In de vergaderingen werd de indruk gewekt alsof de SGP tegen evenementen is. Dit is zeker niet het geval. Evenementen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de levendigheid van de gemeente. De SGP staat open voor gezellige activiteiten die de sociale samenhang in de maatschappij bevorderen. Wel zijn er duidelijke spelregels nodig, onder andere om overlast voor omwonenden te voorkomen.

In 2010 is er een geluidbeleid bij evenementen vastgesteld en in 2012 is er door de gemeenteraad een evenementenbeleid vastgesteld. Het evenementenbeleid is geëvalueerd. Deze evaluatie is ter kennisgeving aan de gemeenteraad aangeboden. Naar aanleiding van die evaluatie zijn door een meerderheid van de raad wel de leges gehalveerd voor een evenementenvergunning maar inhoudelijk geen wijzigingen doorgevoerd. Dat de raad niet meer het geëvalueerde evenementenbeleid heeft vastgesteld komt doordat nu blijkt dat het een bevoegdheid van het college is.

De SGP wil wel graag richtlijnen vaststellen voor het houden van evenementen. Richtlijnen als het gaat om bijvoorbeeld geluid, locatie of tijdstippen. Daarom heeft de SGP-fractie in de raadsvergadering van donderdag 25 januari tijdens bespreking van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een motie in gediend om met een nota te komen waarin richtlijnen zijn opgenomen voor het houden van evenementen en het geluid bij evenementen. De motie is niet aangenomen door de gemeenteraad. De andere partijen zijn van mening dat het huidige beleid volstaat. De SGP blijft zich inzetten om de overlast van evenementen te beperken.

 Namens de fractie,

Erik Doornwaard