17 maart 2023

Goede onderwijshuisvesting voor kinderen is in ieders belang

Een aanvraag voor uitbreiding, renovatie en verbetering van de ventilatie van de Eben Haëzerschool in Oldebroek is vorige week donderdag besproken in de gemeenteraad. Over de uitbreiding was geen discussie. Op basis van de prognoses is er noodzaak en recht op deze uitbreiding.

Twee discussiepunten bleven er nog over. Hoe om te gaan met de twee lokalen die ouder zijn dan 40 jaar en wel of niet bijdragen aan goede ventilatie en daarmee het binnenklimaat van de school.

Volgens nieuwe wetgeving wordt levensduur verlengende renovatie straks onderdeel van het nieuw op te stellen beleid. Door nu al kaders te stellen kun je voorsorteren op het nieuwe beleid. Daardoor kun je deze renovatie combineren met de uitbreiding en voorkom je dat je later alsnog moet verbouwen. Hoewel de SGP ook nieuwbouw van de twee lokalen heeft overwogen is de keuze toch renovatie geworden. Nieuwbouw is een te ruim kader voor het nieuwe beleid.

Daarnaast heeft de Eben Haëzerschool een subsidie toegekend gekregen voor verbetering van de ventilatie. Tot nu toe was het uitgangspunt van de gemeente om daar niet aan bij te dragen. Een goed binnenklimaat en daarmee goede onderwijshuisvesting voor kinderen is volgens de SGP een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en schoolbestuur. Daarom vinden wij dat ook de gemeente 20 procent van de investering voor verbetering van ventilatie moet bijdragen.

De renovatie en bijdrage aan verbetering ventilatie wijken af van het voorstel van het college. Het collegevoorstel betrof alleen de uitbreiding. Aangezien het voor de SGP van groot belang is dat er een goed binnenklimaat is in scholen en de school niet geconfronteerd wordt met twee bouwstromen, hebben wij samen met andere partijen het onderstaande amendement ingediend. Dit amendement is unaniem aangenomen.

De hele bijdrage van de SGP in de raadsvergadering van 9 maart kunt u hier bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=KFQwxjc2ZVU