28 juni 2017

Grootschalige vernieuwing huisvesting basisonderwijs

 

In het schooljaar 2013-2014 hebben de schoolbesturen samen met de gemeente een gezamenlijke toekomstvisie voor het onderwijs opgesteld, en de betekenis hiervan voor de onderwijshuisvesting.

Hierbij neemt de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC) een belangrijke plaats in. In de toekomst worden de (basisscholen) IKC ingericht voor kinderen van 0-12 jaar. Hierbij wordt er zoveel mogelijk gefaciliteerd voor thuisnabij en passend onderwijs. Om dit te realiseren is in het huisvestingsplan de ontwikkeling van drie IKC’s in de kern Wezep en twee IKC’s in de kern Oldebroek opgenomen. Samen met de uitbreiding van de Wegwijzer in Oosterwolde en de Uitbreiding van de Eben Haëzerschool in Oldebroek spreken we over een bedrag van € 10.2 miljoen. Dit allemaal om uw kind straks in een schoolgebouw te huisvesten wat aan de eisen des tijds voldoet en waar een gezond leefklimaat voor onze kinderen en de leerkrachten is.

Als raad hebben we gekozen voor een model van Frisse scholen B, dit betekend, dat er extra op duurzaamheid wordt ingezet, zoals ledverlichting, triple A isolatieglas, en een goede klimaatbeheersing voor onze kinderen. Hierin voorziet het budget van de VNG niet. Dit heeft tot gevolg, dat er boven de VNG norm 40% extra geïnvesteerd moet worden. Met de schoolbesturen is overeengekomen, dat zij 25% hiervan zullen bijdrage. De SGP had graag gezien, dat het volledig door de gemeente gedekt zou worden, en dat de schoolbesturen de gelden voor onderwijs zouden gebruiken, want ons inziens ligt primair de taak om voor goede huisvesting voor onze kinderen te voorzien bij de overheid en niet bij de schoolbesturen. De SGP wil blijven inzetten om gelden die beschikbaar gesteld zijn voor onderwijs ten goede te laten komen aan onderwijs.

De IKC kunnen een buurtfunctie vervullen, waardoor er ook andere activiteiten plaatvinden in de gebouwen, zoals verenigingen die in de avonduren gebruik maken van de accommodaties. De SGP vindt dit een positieve ontwikkeling. Vanaf hun eerste stapjes die het jonge kind straks doet op de IKC blijft zij in één gebouw, omdat steeds meer kinderopvang integreert binnen de schoolaccommodaties. Alhoewel het SGP standpunt in deze anders is, nl: “De overheid moet voorwaarden scheppen zodat ouders zelf hun kinderen kunnen opvoeden. Dat is helaas het tegenovergestelde van wat zij nu doet. Momenteel stimuleert en verleidt zij ouders juist om hun verantwoordelijkheid uit handen te geven.

Nu IKC-centra steeds meer realiteit worden vinden wij het een positieve ontwikkeling, dat de IKC meer een centralere rol krijgen in de samenleving, waarin buurten geïntegreerd worden en waarin er gezorgd wordt voor een goed leefklimaat voor onze kinderen en hun leerkrachten.

SGP fractie Oldebroek.