8 december 2016

'Hart van Oosterwolde'

 

Op de commissievergadering van j.l. 30 november van de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving informeerde het college de commissie over het onderwerp: Pilot Omgevingswet Oosterwolde, Omgevingsvisie en project Hart van Oosterwolde.

In het kader van de komst van de nieuwe Omgevingswet heeft de kern Oosterwolde een pilot toebedeeld gekregen. De pilot heeft als eerste doel gemeente en samenleving meer inzicht te geven voor wat betreft een ieders rol in deze nieuwe omgevingswet. Daarnaast moet de pilot bijdragen aan het nieuwe ruimtelijk beleid voor het geheel van de gemeente en een ‘dorpsvisie’ ten aanzien van de kern Oosterwolde.

Oosterwolde heeft de handschoen opgepakt en heeft het plan ‘Hart van Oosterwolde’ gepresenteerd. Met dit plan geven de initiatiefnemers een mogelijke en belangrijke invulling aan de toekomst van Oosterwolde. Resultaten uit het leefbaarheidsonderzoek Oosterwolde uit 2013 zijn zelfs in dit plan meegenomen.

De SGP is blij met deze ‘Oldebroek voor mekaar’ ontwikkeling en zal de verdere voortgang nauwgezet volgen. 

Namens de SGP fractie,

Henk Kwakkel