3 maart 2015

Heroverwegen fusie, Natuurlijk goed!

Het college van Oldebroek legt de raad van Oldebroek de vraag voor of er een verkenning moet komen naar samenwerking met Elburg.  Met deze vraag geeft het college uitvoering aan het bestuursakkoord. Zoals het bestuursakkoord aangeeft moet voor 1 januari 2015 blijken of H2O (plus) haalbaar is. Mocht in Hattem en/of Heerde de gewenste duidelijkheid langer op zich laten wachten of mocht er geen draagvlak zijn voor bestuurlijke fusie, dan gaan we de partnerkeuze heroverwegen.

Buurgemeenten Hattem en Heerde hebben een reactie gegeven. Hattem zegt: We zetten een stip aan de horizon, dus lekker ver weg. Heerde wil één of andere vage latrelatie. Oftewel de partners geven aan op dit moment verder geen zin in Oldebroek te hebben.

De SGP waardeert de daadkracht van het college. Wat ons betreft is hier sprake van sterk bestuur. Het rapport “Sterk Bestuur in de Regio Noord Veluwe” geeft eind vorig jaar al aan dat H2O-samenwerking is afgeketst. Hattem heeft na de laatste verkiezing een echte koerswijziging doorgevoerd. Ook het enthousiasme van Heerde is bekoeld,

terwijl Oldebroek er nog vol voor wil gaan. De aanbeveling die het rapport dan ook aangeeft is onomwonden: Oldebroek kan sterker worden door samenwerking te zoeken met Elburg.

De oppositie had dit rapport ook kunnen lezen en is ook bekend met de inhoud van het bestuursakkoord. De gemeente Oldebroek is niet in de aanbieding, maar biedt aan de buurtgemeente Elburg een geweldig perspectief zoals het rapport “Sterk bestuur” aangeeft.

De keus voor een samengaan met Elburg juichen wij toe. Als SGP hadden we dit namelijk al in ons verkiezingsprogramma staan!

Namens de SGP fractie,

Gerrit Evink