26 februari 2014

Het gezin als basis

Het traditionele gezin is de basis voor een gezonde samenleving. In het gezin worden door onze kinderen waarden en normen aangeleerd die van belang zijn voor een duurzame en goed geordende samenleving. Het streven van de SGP is dat jongeren gezond en veilig opgroeien tot burgers die vanuit een gezond verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in de samenleving. Dat betekent dat er geïnvesteerd moet worden in de jeugd.
 
Ouders zijn de eerstverantwoordelijken in het opgroeien en opvoeden. Daar waar nodig moet er ondersteuning geboden worden. Hulpverlening moet dan ook in het gezin beginnen en het welzijn van het hele gezin voorop stellen. De zorg voor gezinnen waarin opvoedingsproblemen voorkomen moet worden geboden door een Centrum voor Jeugd en Gezin dat laagdrempelig is en effectief werkt. Voor de SGP is belangrijk, dat er bij hulpverlening rekening wordt gehouden met de identiteit van de zorgvrager.
 
De gemeente wordt verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Het Centrum van Jeugd en Gezin krijgt daardoor een spilfunctie en een andere rol. Wat de SGP betreft wordt het Centrum voor Jeugd en Gezin de toegang tot de jeugdzorg waar doorverwezen wordt naar de juiste hulpverleners. Dit in tegenstelling van de huidige situatie waarin het Centrum voor Jeugd en Gezin een hulpverleningsinstantie gekoppeld aan instellingen is. Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet losgekoppeld worden van instellingen die eigen belang vertegenwoordigen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet de expertise hebben om jeugd met problemen naar de goede hulpverleners te verwijzen. De kwaliteit van zorg mag door bezuinigingen niet onder druk komen te staan.
 
Erik Doornwaard
Lijsttrekker SGP-Oldebroek