19 december 2014

Huisvesting politie gaat veranderen

In de maatschappij is te zien dat veel meer telefonisch, via internet of via social media gedaan wordt. De politie gaat in deze ontwikkeling mee en gaat ook anders werken. Mensen kunnen op steeds meer manieren contact zoeken met de politie: via het politiebureau, maar ook steeds makkelijker telefonisch, via internet en via social media. Maar ook kan een aangifte thuis opgenomen worden, als dat nodig is. De huisvesting van de politie wordt hierop aangepast.

 

Deze ontwikkelingen maken duidelijk dat de politie steeds minder afhankelijk zal zijn van traditionele politiebureaus. De Nationale Politie heeft daarom besloten een aantal bureaus (op termijn) te sluiten omdat deze vierkante meters door de politie niet meer worden gebruikt. Ook de politie moet efficiënt met haar financiële middelen omgaan. Daartoe behoort ook het afstoten van niet-gebruikte kantoorruimte. Aan de andere kant zal de politie in elke gemeente wel een fysiek contactpunt hebben, een politiesteunpunt. Elk team houdt daarnaast minimaal één hoofdkantoor, een opkomstlocatie. Voor het politieteam waar Oldebroek onder valt, worden dat er twee, een in Epe en een in Nunspeet.

 

Het politiebureau aan de Rondweg in Wezep moet daarmee haar deuren gaan sluiten, dit zal het komende jaar gaan spelen. De politie en de gemeente zijn al druk op zoek naar een locatie in Wezep waar een politiesteunpunt gevestigd kan worden. Daarbij wordt het Dorpshuis als mogelijke optie bekeken. Inwoners kunnen in dat nieuwe steunpunt terecht voor het doen van aangifte of voor een gesprek met bijvoorbeeld de wijkagent. De openingstijden van dit steunpunt zullen later door de politie, in overleg met de burgemeester, bepaald worden. “Ik vind het belangrijk dat de politie goed te vinden blijft en zal dan ook actief betrokken blijven in de zoektocht naar een nieuw politiesteunpunt”, aldus burgemeester Hoogendoorn.

 

Aangiften kunnen bij het politiesteunpunt (nu nog bij het politiebureau), via de telefoon, via internet of indien nodig bij de inwoner thuis opgenomen worden.  De politie blijft daarnaast altijd voor spoed bereikbaar via 112 en voor niet spoedeisende vragen of melding via 0900-8844. Het uitgangspunt blijft dat de politie 24 uur per dag bereikbaar is.