18 mei 2022

Informateur opnieuw in gesprek met alle partijen

Het raadsdebat over het formatieproces jl. 16 mei gaf als uitkomst dat er opnieuw gesprekken gevoerd worden met alle partijen. Als SGP vinden wij dit een logische uitkomst gezien het verloop van het raadsdebat. We moeten dus helaas weer opnieuw beginnen.

De SGP heeft aangegeven in het debat dat het stopzetten van de formatie een keuze was van de ChristenUnie. Wij zijn nog steeds teleurgesteld dat de coalitieonderhandelingen tussen CU, ABO en SGP zijn gestopt. Wij hadden bij het begin van de onderhandelingen een andere uitkomst verwacht vanwege de samenwerking in het verleden met de andere twee partijen en onze constructieve instelling om de vorige coalitie van CU, ABO en SGP voort te zetten. In het nieuwe advies van de informateur van 14 mei werd aangegeven dat na de breuk tussen CU en ABO een nieuwe optie zou kunnen zijn CU, CDA en SGP.

Tijdens het debat gaf het CDA aan dat met het CDA aan tafel er wellicht een lijmpoging mogelijk was tussen CU en ABO. Dit zorgde voor een opmerkelijke wending in het debat. Als SGP hebben wij aangegeven dat het een vreemde suggestie is. Waarom zou de CDA de verbindende factor zijn? Waarom zou er met het CDA wel een mogelijkheid ontstaan om tot een handreiking te komen vanuit de CU naar de ABO is dan de vraag. Maar er komen dan ook meer vragen: Zijn er geen andere partijen in de raad die een dergelijke rol ook wel willen vervullen? Hoe dan om te gaan met het onafhankelijk advies van de informateur? Etc.

Voor de SGP is het duidelijk dat als er een lijmpoging gewenst is, dit gedaan moet worden daar waar het gebroken is. Dat is tussen de CU en de ABO en die moeten dit eerst met elkaar zien op te lossen. En als dat opgelost is kan er verder gewerkt worden aan een coalitie volgens het eerste advies van de informateur. Een coalitie van vier partijen is een heel andere optie dan de genoemde opties uit de onafhankelijke adviezen van de informateur. De informateur geeft zelfs argumenten in eerdere adviezen om niet met vier partijen samen te gaan.

De SGP heeft met het eerste onafhankelijke advies (een coalitie CU, ABO en SGP) en het tweede onafhankelijke advies (een coalitie CU, CDA en SGP) ingestemd. Een optie met vier partijen is niet geadviseerd en daarom wat SGP betreft op dit moment niet aan de orde. Een gesprek met alle partijen is dan ook op zijn plaats om elke partij de mogelijkheid te geven haar visie op de ontstane situatie te geven en te kijken hoe de coalitie-onderhandelingen vanuit een nieuw advies van de informateur van de formatie weer gestart kunnen worden.