30 januari 2015

Inwoners kunnen meedenken over gemeentelijke begraafplaatsen

persbericht gemeente Oldebroek;

De gemeente Oldebroek gaat het beleid over de begraafplaatsen actualiseren. Het huidige beleid is opgesteld in 2007. De afgelopen jaren zijn er verschillende ontwikkelingen geweest op het gebied van begraven en gedenken. Om de wensen van inwoners over de mogelijkheden op de gemeentelijke begraafplaatsen te inventariseren, organiseert de gemeente twee bijeenkomsten. Op dinsdag 10 februari in Oldebroek en donderdag 12 februari in Wezep.

Op het gebied van begraven en gedenken zijn er verschillende ontwikkelingen, bijvoorbeeld een (landelijke) toename van het aantal crematies en mogelijkheden om bovengronds te begraven. Ook leven er wensen bij nabestaanden over bijvoorbeeld de mogelijkheden van gedenktekens op het graf, asbestemming en natuurbegraven. Om de wensen van de inwoners over de mogelijkheden op de gemeentelijke begraafplaatsen te inventariseren, organiseert de gemeente twee bijeenkomsten. Tijdens deze avonden wordt een toelichting gegeven op de huidige situatie en worden de ontwikkelingen en trends op het gebied van begraven uitgelegd.

Geen veranderingen voor gebruik huidige graven
Voor graven die al zijn uitgegeven en graven die in gebruik zijn, verandert er met betrekking tot het gebruik niets. De gemeente moet zich namelijk houden aan de afspraken van grafrecht en grafrust die bij de uitgifte van deze graven golden.

Kom naar de bijeenkomsten
Inwoners en belangstellenden nodigen wij van harte uit om mee te denken over de toekomst van de gemeentelijke begraafplaatsen. De informatie die wij ophalen tijdens deze bijeenkomsten, wordt verwerkt in het uiteindelijke voorstel aan de gemeenteraad.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag  10 februari in de oude bibliotheek aan de Stouwdamsweg 2 in Oldebroek. De tweede bijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 februari in het dorpshuis aan de Zuiderzeestraatweg 500 in Wezep. Beide avonden beginnen om 19:30 uur. Inloop is vanaf 19:00 uur. U hoeft zich van tevoren niet aan te melden.