11 juli 2022

Jaarrekening en jaarverslag 2021 vastgesteld door de gemeenteraad

De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat. Dat is mooi want dat betekent dat we minder geld hebben uitgegeven dan we binnen kregen. Wel zegt het niets over de toekomst. Het betreft namelijk incidentele voordelen. Daarnaast geeft de jaarrekening en het jaarverslag ook informatie over de financiële effecten van de keuzes die gemaakt zijn en geeft overzicht van de voortgang.

De gemeente Oldebroek is door het tijdschrift Publiek Denken verkozen tot één van de vijf

gemeenten in Nederland met de beste combinatie beleid en uitvoering op het gebied van

burgerparticipatie. Het laat zien dat de gemeente Oldebroek serieus werk makt van burgerparticipatie en dat we in vergelijking met andere gemeenten hier ook goed in zijn.

Ondanks alle gevolgen van de coronacrisis is de gemeente ook in 2021 in staat geweest inwoners te ondersteunen, dat blijkt uit de klanttevredenheidsonderzoeken. Bijvoorbeeld voor WMO krijgt de gemeente een 7,4. Dat is een mooi cijfer. Toch blijft de SGP aandacht vragen voor de kwaliteit. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de keukentafelgesprekken. De menselijke maat en dat wat nodig voor de zorgvrager is en blijft van belang en vraagt een persoonlijke benadering

Ook het geld wat betaald wordt voor de jeugdzorg blijft een punt van aandacht. Er blijkt dat er wisseling is tussen verschillende posten. Voor de SGP is het belangrijk dit goed in beeld te krijgen en te hebben. Er is nu voldoende ervaring om dit voor elkaar te krijgen.

Om dit moment staat de gemeente er financieel goed voor. Wel is de toekomst onzeker. Wat de SGP betreft blijven we op een zorgvuldige manier omgaan met het gemeenschapsgeld waar we allemaal verantwoordelijk zijn.