19 juli 2023

Jaarverslag en jaarrekening 2022

De gemeenteraad van Oldebroek heeft unaniem ingestemd met het jaarverslag en jaarrekening 2022. Ondanks alle ontwikkelingen vorig jaar zijn er veel zaken uitgevoerd in de gemeente Oldebroek en blijft er onder de streep meer geld over dan is begroot.

Belangrijk om daarbij te vermelden is dat onze inwoners gemiddeld minder belasting betalen dan het gemiddelde in Nederland. Dat is een positieve ontwikkeling en wij willen als SGP deze trend graag voortzetten. De accountant bevestigd dat de gemeente Oldebroek een financieel gezonde gemeente is. Dat wil de SGP zo houden daarom moeten alle risico's en vraagstukken goed in beeld houden. De gemeente moet zorgvuldig omgaat met het gemeenschapsgeld waar we als gemeenteraad allemaal voor verantwoordelijk zijn.

De dienstverlening van de gemeente Oldebroek wordt gewaardeerd op een 8,7. Dat is een mooi rapportcijfer. Vaak wordt gezegd goed nieuws is geen nieuws en worden we geconfronteerd met dingen die niet goed gaan. Er zal altijd ruimte zijn om te verbeteren. Maar dit cijfer geeft de nodige nuance. Open en goede communicatie blijft belangrijk.

Wilt u onze bijdrage zien? Dat kan hier 

 Fractie SGP-Oldebroek