7 december 2021

Jan-Pieter Maas trekt zich terug als lijsttrekker

Dhr. Jan-Pieter Maas trekt zich terug als lijsttrekker voor de afdeling SGP Oldebroek.

De door de leden op 23 maart jl. verkozen lijsttrekker, heeft kenbaar gemaakt aan het bestuur, dat hij zich terug trekt als lijsttrekker van de afdeling SGP Oldebroek.

De uitlatingen en handelswijze van enkele SGP-leden heeft hem hiertoe doen besluiten. Een zaak die we als bestuur en fractie ten zeerste betreuren.  De betrokkenheid was groot en de visie was helder op de politiek binnen de gemeente Oldeboek. De heer Maas heeft zich beschikbaar gesteld en als bestuur en fractie zagen we uit naar een goede en constructieve samenwerking.

Als bestuur en fractie hebben we niet kunnen voorzien dat er nu vroegtijdig een einde aan gekomen is. We wensen Jan Pieter Maas veel sterkte toe. Het bestuur beraadt zich de komende tijd op de vervolgstappen die nu te nemen zijn.